Трохи теорії (про проекти)


 (сторінка в розробці) 

Метод проектів передбачає організацію навчання учнів, при якій вони індивідуально чи в малих групах виконують проектне завдання – учнівський проект.

 При навчанні за методом проектів: 

1. Учні самі формулюють проблему, або вчитель ставить перед ними проблему (чи надається проектне завдання); 

2. Учні самостійно створюють план вирішення проблеми чи виконання проектного завдання; 

3. Учні вирішують, де і як шукати інформацію (як досліджувати проблему); 

4. Учні висувають гіпотезу, планують можливі шляхи і способи її перевірки (проведення дослідження); 

5. Учні виконують проектне завдання (дослідження), документують його, опрацьовують результати (роблять висновки з дослідження);

6. Учні планують продукт проекту, тобто обирають форму представлення результатів дослідження, проектують цей продукт, призначений для конкретної цільової аудиторії, на вирішення проблеми якої спрямовано проект;

7. І, нарешті, учні презентують свій продукт цільовій аудиторії.  

Умови, за яких використання методу проектів буде ефективним (контрольний список)
Перегляньте характеристики навчального проекту та подумайте, як ви могли б включити елементи проектної технології у ваш план навчальної теми.

Ви можете використати його при створенні інформаційної брошури або інформаційного бюлетеню, щоб пояснити, як і чому потрібно використовуються проекти у вашому класі. 

  1.  Учні знаходяться у центрі навчального процесу
  2. Проект зосереджений на важливих ключових темах навчальної програми, завдання поставлені у відповідності з Державними освітніми стандартами.
  3.   Діяльність учнів в проекті спрямовується за допомогою цікавих для учнів запитань/проблем
  4. Оцінювання здійснюється протягом всього проекту та передбачає різноманітні інструменти та засоби.
  5. Проект включає взаємопов’язані завдання та види діяльності, які здійснюються упродовж певного періоду часу.
  6. Проект пов'язаний з реальним світом, реальним життям учнів.
  7. Учні показують набуті знання та навички через створення своїх продуктів та представлення їх широкій аудиторії. Кінцеві продукти можуть бути роздрукованими, презентованими та/або представленими учнями.
  8. Комп’ютерні технології підтримують, підвищують та супроводжують навчання учнів.
  9. Розвиток навичок мислення є невід’ємною частиною проекту.
  10. Стратегії викладання різноманітні і враховують різні стилі навчання учнів.                                     
                                                                   (далі буде)

Немає коментарів:

Дописати коментар