неділя, 5 березня 2017 р.

ЖИВА І НЕЖИВА ПРИРОДА НАВКОЛО НАСОпис проблеми. У повсякденному житті нас оточують як предмети/об'єкти природні, так і створені людиною. Чи ми живемо у більшою мірою штучному, чи природному середовищі? Яких об'єктів живої чи неживої природи більше в нашому оточенні? ( на вибір учителя - у нашому класі?, школі - шкільному будинку, шкільному подвір'ї?)
Як ми можемо це визначити, зробити висновки і найбільш  наочно їх продемонструвати?

Ми маємо записати всі об'єкти, які нас оточують до таблиці (запропонована вчителем), класифікувати за ознаками живої/неживої природи (важливо ускладнити класифікацію: живі: тварини/рослини, неживі:штучні/природні), підрахувати їх, (*зобразити графічно у вигляді діаграм), зробити аргументовані висновки щодо нашого оточення, презентувати висновки всьому класу.

Час виконання: 1-2 уроки
Матеріали :
1.    Аркуш паперу з таблицею
2.    Аркуш в клітинку для малювання діаграми
3.    *Комп'ютер (з встановленими програмами — табличний процесор, програми для обробки фото, відео, ** програма для створення презентацій)
Завдання :
1.    Об'єднатися в малі групи (бажано: за випадковим збігом, по 5 учнів).
2.    Ознайомитися з критеріями оцінювання вдалого проекту, критеріями і ознаками співробітництва, вміння будувати діаграми, робити висновки.
3.    Визначити можливі ролі в групі для виконання проекту, розподілити ролі. Визначити лідера групи.
4.    Приготувати необхідні матеріали для виконання проекту
5.     Спланувати і виконати дослідження.  Заповнити таблицю ( *якщо проект виконується спільно з вчителем інформатики — створити таблицю в програмі табличного процесора (Excel)
6.    Побудувати діаграму (можна — на папері , бажано: в програмі табличного процесора (Excel), друкувати таблицю і діаграму)
7.    Презентувати свій проект іншим учням класу (батькам/молодшим класам/паралельному класу тощо)
8.    Проаналізувати: досягнення/успіхи і недоліки виконаного проекту за критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння співпрацювати, вирішувати проблеми, приймати рішення, формулювати висновки
9.    Оцінити діяльність учнів при виконанні і презентуванні проекту (само-взаємо і експертне оцінювання) .
Примітка. Якщо проект виконується спільно з вчителем інформатики, розробити спільні вимоги/критерії оцінювання для фіксування і представлення даних

Міжпредметні зв'язки: математика, інформатика

Вміння: дослідницькі (спостерігати, класифікувати за ознаками, вносити дані в таблиці - фіксувати дані, добирати відповідний тип діаграми, будувати діаграми, формулювати висновки; співробітництва (по-черзі висловлюватися, розподіляти ролі, робити свій внесок в спільну діяльність, підбадьорювати, спонукати інших, вирішувати проблеми); презентування 

НАШ ДІМ - СОНЯЧНА СИСТЕМА


Опис проблеми. Ніколи ще ніхто не бачив всю Сонячну систему. Вчені розрахували її вигляд за видимим рухом планет з Землі. Як ми можемо уявити і зобразити всю Сонячну систему (щоб краще запам'ятати/показати її молодшим)?

Спробуємо унаочнити (показати/зобразити) Сонячну систему одним з запропонованих способів: намалювати на великому аркуші паперу, зробити статичну модель/макет з різних матеріалів (наприклад, паперу, пластиліну, набору кульок тощо), показати за допомогою рольової гри (рухома модель), уявляючи себе планетами і Сонцем; створити відео ролик за рольовою грою; зробити мальований мультфільм, створити мультфільм з кульок тощо)*Пропоновані види робіт можна змінити за бажанням вчителя, можливостями класу.
Час виконання: 2 уроки (бажано - 2 спарені уроки)
Матеріали:
1.    Набір кольорових олівців, акварельних фарб, фломастерів різного кольору
2.    Декілька аркушів А1, та набір кольорового паперу, Аркуші А4
3.    Набір пластиліну різного кольору
4.    Набір кульок різного розміру і кольору
5.    Клей, ножиці, скрепки
6.    Скотч/липка стрічка (бажано - паперовий для малярних робіт)
7.    *Фотокамера (можна - з мобільного телефону)
8.    *Відеокамера (можна - з мобільного телефону)
9.    *Комп'ютер 
10.*Мультимедійний проектор

Завдання :
1.    Об”єднатися в малі групи (бажано: за випадковим збігом, по 5 учнів)
2.    Обговорити і прийняти спільне групове рішення щодо того, яким саме способом група буде зображати Сонячну систему
3.    Ознайомитися з критериями оцінювання вдалого проекту для даного виду діяльності, критеріями і ознаками навичок співробітництва.
4.    Визначити можливі ролі в групі для виконання проекту, розподілити ролі. Визначити лідера групи
5.    Відібрати необхідні матеріали з запропонованих вчителем
6.    Виконати макет/малюнок Сонячної системи ("живу" рухому модель, мультфільм)
7.    Презентувати свій проект іншим учням класу (батькам/молодшим класам/паралельному класу тощо)
8.    Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння співпрацювати
9.    Оцінити діяльність учнів при виконанні і презентуванні проекту.
* Примітка. Для виконання рольової гри 2 групи можуть об'єднатися при підготовці і проведенні презентування (наприклад, одна група готує планети земної групи, інша - планети-гіганти)
Міжпредметні зв”язки: мистецтво, математика, інформатика
Вміння: співробітництва (по-черзі висловлюватися і слухати, розподіляти ролі, робити свій внесок в спільну діяльність, підбадьорювати, спонукати інших, допомагати, надавати конструктивний зворотній зв'язок)

презентування (планувати виступ, переконливо презентувати, використовувати позитивну "мову тіла", "контакт очей", міміку, жести )

ВИРОЩЕННЯ НАЙВИЩОЇ БОБОВОЇ РОСЛИНИОпис проблеми. Як виростити найбільшу рослину? Який склад ґрунту буде найкращим для рослини? Який режим поливу і освітлення буде оптимальним?

Висловлюємо свої передбачення/гіпотези щодо умов зростання рослини, плануємо свою діяльність, садимо рослину, забезпечуємо їй визначені умови, спостерігаємо за ростом рослини, фіксуємо дані спостережень у журналі спостережень і за допомогою цифрової камери. По завершенні проекту створюємо мультимедійну презентацію з ходом виконання і результатами та висновками проекту, презентуємо її всьому класу (батькам, вчителям).

Час виконання: 3-4 тижні (на уроках і в позаурочний час)
Матеріали:
1.    Ящики з піском, глиною, перегноєм
2.    Стаканчики для пророщування рослин і поливу
3.    Пророщені рослини (бобових культур) — однакові для всього класу
4.    Термометри
5.    Вода для поливу
6.    Лінійки
7.    Аркуші паперу
8.    Журнали спостережень
9.    *Комп”ютер ( з встановленими програмами — табличний процесор, *програми для обробки фото- відео)
Завдання :
1.    Об”єднатися в малі групи (бажано: за випадковим збігом, по 5 учнів)
2.    Ознайомитися з критеріями оцінювання вдалого проекту, критеріями і ознаками співробітництва, вміння будувати діаграми, робити висновки, ведення журналу спостережень, створення презентацій.
3.    Визначити можливі ролі в групі для виконання проекту, розподілити ролі. Визначити лідера групи
4.    Приготувати необхідні матеріали для виконання проекту
5.    Обговорити і узгодити з усіма членами групи гіпотезу/передбачення (за яких умов (склад ґрунту, полив, освітлення) може вирости найвища рослина)
6.    Спланувати свою діяльність щодо ходу виконання проекту (завдання, терміни, відповідальні)
7.    Регулярно поливати рослину, забезпечувати обраний режим освітлення. Фотографувати рослину, вимірювати її висоту, заносити дані в журнал спостережень.
8.    Підготувати і заповнити таблицю (*якщо проект виконується спільно з вчителем інформатики — створити таблицю в програмі табличного процесора (Excel)
9.    Побудувати графік росту рослини (можна — на папері, бажано -  в програмі табличного процесора (Excel), друкувати таблицю і діаграму
10.Спланувати і створити звіт (*мультимедійну презентацію) про хід, гіпотезу, результати і висновки проекту.
11.Презентувати свій проект іншим учням класу (батькам/молодшим класам/паралельному класу тощо)
12.Проаналізувати: досягнення і недоліки виконаного проекту за критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння співпрацювати, вирішувати проблеми, приймати рішення, формулювати висновки, фіксувати результати, створювати звіт і презентування.
13.Оцінити діяльність учнів при виконанні і презентуванні проекту (само-взаємо і експертне оцінювання) .
Примітка. Якщо проект виконується спільно з вчителем інформатики/математики, розробити спільні вимоги/критерії оцінювання для фіксування і представлення даних
Міжпредметні зв”язки: математика, інформатика

Вміння: дослідницькі (вести спостереження, фіксувати хід спостереження і експерименту, вносити дані в таблиці , будувати діаграми, писати висновки); співробітництва (розподіляти ролі, робити свій внесок в спільну діяльність, підбадьорювати, спонукати інших, по-черзі висловлюватися, вирішувати проблеми); навички презентування

середа, 1 березня 2017 р.

ВИКИДАТИ НЕ МОЖНА ПЕРЕТВОРЮВАТИ

            (про «друге життя» побутових речей)

Опис проблеми. Багато вже використаних нами в побуті речей можуть отримати “друге життя” (наприклад, з використаних пластикових пляшок можна робити сувеніри, корисні речі для саду/городу; можна розмалювати скляні банки. В використані пластикові пакети, папір (коробки) також можуть бути ще раз використані як корисні речі). Таким чином, ми не будемо купувати нові речі і сприятимемо не тільки заощадженню наших коштів, а й збереженню природних ресурсів на виготовлення нових таких речей. Давайте використаємо наш досвід, ресурси інтернету і нашу фантазію і створимо нові корисні речі зі старих! (і правильно поставимо кому в назві проекту ;-)

Висловлюємо свої ідеї щодо використання вживаних речей, добираємо матеріали для їх вдосконалення і створюємо нові корисні речі. 

Час виконання: 1-2 уроки (висловлюємо ідеї, плануємо і створюємо на уроках, готуємо матеріали — в позаурочний час до початку проекту)
Матеріали:
Принесені учнями згідно їх ідей

Завдання :
1.    Об”єднатися в малі групи (бажано - за випадковим збігом, по 3-5 учнів)
2.    Ознайомитися з критеріями оцінювання вдалого проекту, критеріями і ознаками співробітництва, робити висновки, створення звітів/презентацій.
3.    Визначити можливі ролі в групі для виконання проекту, розподілити ролі. Визначити лідера групи
4.    Приготувати необхідні матеріали для виконання проекту
5.    Обговорити і узгодити ідею вдосконалення вживаних речей
6.    Спланувати свою діяльність щодо ходу виконання проекту
7.    Зробити нову річ/речі, сфотографувати для звіту
8.    Підрахувати, скільки б коштувала нова річ і порівняти її вартість зі створеною в ході проекту. *Розрахувати, які прибутки можна отримати, якщо зробити декілька таких речей і продати на шкільному ярмарку
9.    Спланувати і створити звіт (*мультимедійну презентацію) про хід результати і висновки проекту.
10.Презентувати свій проект іншим учням класу (батькам/молодшим класам/паралельному класу тощо)
11.Проаналізувати: досягнення і недоліки виконаного проекту за критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння співпрацювати, вирішувати проблеми, приймати рішення, формулювати висновки, фіксувати результати, створювати звіт і висновки.
12.Оцінити діяльність учнів при виконанні і презентуванні проекту (само-взаємо і експертне оцінювання) .
Міжпредметні зв”язки: трудове навчання, мистецтво, математика, економіка
Вміння: дослідницькі (вносити дані в таблиці , будувати діаграми, писати висновки); 
співробітництва (розподіляти ролі, оцінювати свій внесок в спільну діяльність, підбадьорювати, спонукати інших, по-черзі висловлюватися, вирішувати проблеми);  презентування;
фінансова грамотність, підприємливість